top of page

REGULAMIN
Gabinety Urody Estelium

Niniejszy Regulamin stanowi Ogólne Warunki usług świadczonych w Gabinecie Urody Estelium.
Decydując się na zabieg Klient akceptuje poniższy Regulamin.


POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Godziny otwarcia pon-pt 8:00-20:00 sob 8:00-16:00
2. Ceny zawarte w cenniku i na platformie www. moment.pl nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponadto zakres pracy i  zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klientki/Klienta. Promocje i rabaty nie łączą się.
3. Koszt konsultacji przed zabiegowej to 50zł, jeżeli klient umówi się na wizytę kwota ta odliczona jest od ceny wykonanego zabiegu.
4. Zabieg przekłuwania uszu wykonujemy u dzieci od 3r.ż. Zgodę na przekłucie może wypełnić tylko rodzic lub opiekun prawny.
5. Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz:

    a. wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych
    b. wprowadzanie psów i innych zwierząt, handel i akwizycja, głośne i niekulturalne zachowanie.
    c. wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk – rejestrowanie obrazu lub dźwięku jest możliwe tylko za zgodą właściciela               salonu.

UMAWIANIE NA WIZYTY

6. Zamówienie usługi w Gabinecie Urody Estelium jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny, rezerwację on Line na platformie  moment.pl, drogą mailową lub poprzez FB. Czas oczekiwania na odpowiedź zależny jest od wybranej formy kontaktu.
7. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest punktualne przyjście na wizytę (ewentualne spóźnienia bez poinformowania o tym telefonicznie akceptowane są tylko do 5 min, po umówionym terminie – każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie. W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy pełnego wykonania usługi, w niektórych przypadkach spóźnienie oznacza brak wykonanej usługi
8. Bez konsekwencji umówioną wizytę odwołać można najpóźniej 24h przed jej rozpoczęciem. Dwukrotny brak informacji o anulowaniu wizyty, obliguję klienta do przedpłaty(100% wartości) kolejnej wizyty przedpłata traktowana jest jako zadatek niezwracany w przypadku, gdy wizyta nie odbędzie się z winy klienta.(patrz wyżej) Kolejny termin będzie zrealizowany tylko i wyłącznie po przedpłaceniu usługi najpóźniej 48h po jej zapisaniu- brak przedpłaty w wyznaczonym terminie powoduję automatyczne anulowanie wizyty.
Numer konta dostępny jest na stronie WWW, przedpłaty można dokonać również przez portal moment.pl.
9. Klientka/Klient umawiając się na zabieg zobowiązana/y jest to podania prawdziwego imienia, nazwiska, oraz aktualnego numeru telefonu. W przypadku, gdy tożsamość lub wiek Klienta będzie podlegała wątpliwości obsługa Salonu, jest upoważniona do poproszenia o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
10. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać w usług Gabinetu Urody Estelium tylko po wypełnieniu zgody przez opiekuna prawnego.

KLASYFIKACJA DO ZABIEGU

11. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi Klientka/Klient muszą poinformować pracownika o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach skóry, chorobach alergicznych,chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży. Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klientkę/Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji właściciel Salonu jest zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje.
12. Klientka/Klient zobowiązani są także do poinformowania obsługę Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
13. Klientka/Klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć biżuterię. Gabinet Urody Estelium nie bierze odpowiedzialności za pozostawioną lub zagubioną biżuterię.

BONY UPOMINKOWE i KARNETY

14. Bony upominkowe można zakupić bezpośrednio w Gabinecie Urody Estelium, korzystając z portalu moment.pl lub kontaktując się mailowo.
15. Ważność zakupionych bonów to 1 rok od daty zakupu. (Ważność bonu może zostać wydłużona ze względu na przypadki losowe np. lock down- automatyczne wydłużenie o czas w jakim mamy zakaz świadczenia usług)
16. Zakupione bony można realizować w kilku wizytach o ile pozwala na to ich wartość.
17. W przypadku wykonania usługi droższej przy zapłacie bonem kwotowym można dopłacić różnice gotówka lub kartą płatniczą. Nie wydajemy reszty z bonów.
18. Bony kwotowe można wykorzystać na każdy rodzaj usługi z oferty Gabinetu Urody Estelium.
19. Bony wykupione na konkretne zabiegi/usługi nie podlegają wymianie na inną usługę, prosimy o przemyślane decyzje zakupu takiego rodzaju bonu.
20. W szczególnych przypadkach za zgodą obsługi Gabinetu Urody Estelium bon można przekazać innej osobie, nie będącej jego właścicielem.
21.Data ważności karnetów zabiegowych to 1 rok od daty zakupu, chyba że specyfika wykonania usługi stanowi inaczej. (Klient informowany jest o tym przy zakupie)
22. Opłaty za pakiety/karnety zabiegowe należy dokonać z góry przy pierwszej wizycie z pakietu lub można skorzystać z płatności ratalnej prowadzonej przez Gabinet Estelium.
23. Nie można zmieniać rodzaju zabiegu w wykupionym karnecie. Prosimy o przemyślane decyzje zakupowe.

OCHORNA DANYCH OSOBOWYCH

24. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów Gabinetowi Urody Estelium jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Salon nie będzie przekazywał tych danych innym instytucjom, firmom i osobom. Brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia zapis na wizytę.

POSTANIWIENIA KOŃCOWE

25. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klientka/Klient korzystając z usług Salonu jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
26. Obsługa Gabinetu Urody Estelium w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.
27. Gabinet Urody Estelium zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

bottom of page