top of page

REGULAMIN
Gabinety Urody Estelium

Niniejszy regulamin stanowi ogólne warunki usług świadczonych w Gabinecie Urody Estelium.

Decydując się na zabieg Klient akceptuje poniższy regulamin.

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Godziny otwarcia pon.-pt. 8:00-20:00  sob. 8:00-16:00

 

2. Ceny zawarte w cenniku zamieszczonym na naszej stronie, mediach społecznościowych oraz na platformie booksy nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponadto zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klientki/Klienta.

 

3. Promocje i rabaty nie łączą się.

 

4. Zabieg przekłuwania uszu wykonujemy u dzieci od 3r.ż. Zgodę na przekłucie może wypełnić tylko rodzic lub opiekun prawny.

 

5. Na terenie Salonu obowiązuje całkowity zakaz:

a. wnoszenie i spożywanie napojów alkoholowych

b. wprowadzanie psów i innych zwierząt, handel i akwizycja, głośne i niekulturalne zachowanie.

c. wnoszenie urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk – rejestrowanie obrazu lub dźwięku jest możliwe tylko za zgodą właściciela salonu.

 

UMAWIANIE NA WIZYTY

 

6. Zamówienie usługi w Gabinecie Urody Estelium jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny, rezerwację on Line na platformie booksy, drogą mailową lub poprzez FB/INSTAGRAM.

Czas oczekiwania na odpowiedź zależny jest od wybranej formy kontaktu.

 

7. Warunkiem wykonania pełnej usługi jest punktualne przyjście na wizytę (ewentualne spóźnienia bez poinformowania o tym telefonicznie akceptowane są tylko do 5 min, po umówionym terminie – każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie. W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy pełnego wykonania usługi, w niektórych przypadkach spóźnienie oznacza brak wykonanej usługi

 

8. Klient ma obowiązek poinformować obsługę salonu o odwołaniu wizyty lub dokonać anulowania samodzielnie przez aplikacje booksy.

Jeżeli klient nie odwoła lub nie wstawi się trzykrotnie na umówioną wizytę kolejny termin będzie zrealizowany tylko i wyłącznie po przedpłaceniu usługi- brak przedpłaty w wyznaczonym terminie powoduję automatyczne anulowanie wizyty.

 

9. Klientka/Klient umawiając się na zabieg zobowiązana/y jest to podania prawdziwego imienia, nazwiska, oraz aktualnego numeru telefonu. W przypadku, gdy tożsamość lub wiek Klienta będzie podlegała wątpliwości obsługa Salonu, jest upoważniona do poproszenia o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

 

10. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać w usług Gabinetu Urody Estelium tylko po wypełnieniu zgody przez opiekuna prawnego.

 

 

KLASYFIKACJA DO ZABIEGU

 

11. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi Klientka/Klient muszą poinformować pracownika o wszelkich przeciwwskazaniach zdrowotnych (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach skóry, chorobach alergicznych, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży).

Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klientkę/Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji właściciel Salonu jest zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje.

 

12. Klientka/Klient zobowiązani są także do poinformowania obsługę Salonu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

 

13. Klientka/Klient przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć biżuterię.

Gabinet Urody Estelium nie bierze odpowiedzialności za pozostawioną lub zagubioną biżuterię.

 

 

BONY UPOMINKOWE i KARNETY

 

14. Bony upominkowe można zakupić bezpośrednio w Gabinecie Urody Estelium lub kontaktując się mailowo.

 

15. Ważność zakupionych bonów jest bezterminowa.

 

16. Zakupione bony można realizować w kilku wizytach o ile pozwala na to ich wartość.

 

17. W przypadku wykonania usługi droższej przy zapłacie bonem kwotowym można dopłacić różnice gotówka lub kartą płatniczą. Nie wydajemy reszty z bonów.

 

18. Bony kwotowe można wykorzystać na każdy rodzaj usługi z oferty Gabinetu Urody Estelium.

 

19. Bony wykupione na konkretne zabiegi/usługi nie podlegają wymianie na inną usługę, prosimy o przemyślane decyzje zakupu takiego rodzaju bonu.

20. W szczególnych przypadkach za zgodą obsługi Gabinetu Urody Estelium bon można przekazać innej osobie, nie będącej jego właścicielem.

 

21.Data ważności karnetów zabiegowych to 1 rok od daty zakupu, chyba że specyfika wykonania usługi stanowi inaczej. (Klient informowany jest o tym przy zakupie)

 

22. Opłaty za pakiety/karnety zabiegowe należy dokonać z góry przy pierwszej wizycie z pakietu lub można skorzystać z płatności ratalnej prowadzonej przez Gabinet Estelium.

 

23. Nie można zmieniać rodzaju zabiegu w wykupionym karnecie. Prosimy o przemyślane decyzje zakupowe.

OCHORNA DANYCH OSOBOWYCH

 

24. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów Gabinetowi Urody Estelium jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Salon nie będzie przekazywał tych danych innym instytucjom, firmom i osobom. Brak zgody na przetwarzanie danych uniemożliwia zapis na wizytę.

POSTANIWIENIA KOŃCOWE

 

26. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klientka/Klient korzystając z usług Salonu jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

 

27. Obsługa Gabinetu Urody Estelium w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.

 

28. Gabinet Urody Estelium zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

bottom of page